Telefon

+90 506 371 48 95

Adres

Esenyurt/İSTANBUL

Dr. Rıza KEYKUBAD

Kliniğimizde ki sık sorulan soruları sizler için derledik

Glans penisin çevresini kaplayan penis derisinin lokal anestezi uygulayarak klasik cerrahi(dikişli)yöntemle veya klemp /klaps yöntemi ile kesilip alınmasına sünnet denir bu işlemde klasik cerrahi yöntemde yaklaşık penisin 1/3 uç kısmının derisi bistüri veya koter le kesilerek iç mukozada alınarak tekrardan dikiş atılıp penis derileri dikiş ile birbirine kaynaşması sağlanmaktadır.

Genelde sünnet ana başlık olarak lokal anestezi ile klasik cerrahi (dikişli) veya klemp/klaeps yöntemi ile yapılmaktadır.

Genel olarak sünnet lokal anestezi uygulanarak iki ana yöntemle yapılmaktadır bunlardan ilki klasik cerrahi(dikişli)yöntemdir ,ikincisi klemp/kleps yöntemi ile yapılmaktadır; bu iki yöntemin avantaj ve dezavantajları sonradan oluşan komplikasyonlarda dikkate alınarak en çok tercih edilen sünnet yöntemi klasik cerrahi (dikişli) yöntemdir; youtub da ki videolarda bu konuda çok daha fazla bilgi verilmektedir.

Sağlık bakanlığının yasa ve kurallarına göre Türkiye Cumhuriyetinin Üniversitelerinin Tıp Fakülesin den mezun olan tüm doktorlar sünnet yapma hak ve yetkisine sahiptir ler. Her işte olduğu gibi sünnet de de deneyim ve tecrübe çok önemlidir ;bu konuda tecrübe ve deneyimli olan doktorlara sünnetin yapılması en uygun olandır. Özellikle bazı klinikler sadece sünnet üzerine gelişmiş kliniklerdir. Bu klinikler tercih etmek daha doğru olacaktır.

Aslında sünnet acil hemen yaptırılması gereken durumlar diye önce bilgi verirsek daha mantıklı olacaktır. Tıbbi gereksinim varsa sünnet acilen yapılmalıdır; sünnet derisinin ucunun tıkalı olması acil bir sünnet olayıdır .Sık sık idrar yolu enfeksiyonunun gelişmesi acil bir sünnet olayıdır; Veziko üreteral reflü gelişmesi acil bir sünnet olayıdır.
Sünneti erteleten durumlar ise eğer bebek veya çocuk psikolojik olarak hazır değilse; aile psikolojik olarak hazır değilse sünnet ertelenmesi daha mantıklı olacaktır; eğer bebek veya çocuk aşırı veya aşırı zayıfsa sünnetin ertelenmesi daha mantıklı olacaktır; eğer bebek veya çocuk hasta ise sünnetin hastalığın geçene kadar ertelenmesi daha sağlıklı olacaktır ;Aşırı soğuk veya aşırı sıcak havalarda da sünnetin ertelenmesi daha doğru olacaktır.

Sünnetin Tıp Fakültesinden mezun olan doktorlar yapma hak ve yetkisine sahiptirler, Sünnet özellikle yıllardır binlerce sünnet yapan bu konuda tecrübeye sahip olan doktorlarca yaptırılması daha doğru olacaktır; özellikle son zamanlarda bazı klinikler sadece sünnet üzerine açılmış ve klinikte müzikler eğlenceler eşliğinde çeşitli oyunlar ve Playstation eşliğinde video ve fotoğraflar çekilerek steril bir ortamda yapılan kliniklerin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.

Sünnet eğer tıbbi bir zorunluluğu varsa acilen sünnet olunmalıdır; sünnet olan çocuklarda ;idrar çıkışı çok rahatlıkla olmaktadır; genel sağlık ve hijyen açısından daha sağlıklı olunmaktadır; sünnet olan çocuklar daha sık sık İYE gelişmektedir .Sünnet olan çocuklarda vezikoüreteralreflu (idrarın geriye kaçması) gelişmektedir .Sünnet olan çocuklarda çeşitli böbrek hastalıkları gelişmekte ve sağlıklı bir böbreklere sahip olmaktadırlar.

Sünnet Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça genel anestezi ile ameliyathane ortamında yapılmasına gerek yoktur, çok kolay ve rahat bir şekilde lokal anestezi ile steril ortamlarda yapılmaktadır , youtube daki videolarımda bu konu hakkında daha detaylı bilgi vermekteyim.

Tıbbi bir gereksinim olmadıkça yani Tıbbi nedenlerden dolayı acil sünnet gerekmedikçe her bebek ve çocuk için en doğru zaman farklılık göstermektedir ;en doğru sünnet zamanı bir bebek ve çocuk için her bebeğin ve çocuğun tek bir birey olarak muayene olup çeşitli sebep ve nedenler göz önünde bulundurarak aile görüşünü de alarak o bebek veya çocuk için bir sünnet tarihi belirlenmesi en doğru karar olacaktır.

Bu konu hakkında doktorlar tarafından çeşitli yaklaşımlar oluşmaktadır ;Benim şahsi fikrim yenidoğanın kendisine has hastalıkları (sarılık, beslenme problemleri ,göbek bağının düşmesi ,penis anatomisinin tam gelişmemesi ve…) ve bebeğin yapısı itibarı ile ilk 15 gün bebeklerin sünnet olmamasını düşünmemekteyim. İlk 15 günden sonra bebeğin durumu göz önünde bulundurularak her bebek için muayene edilerek özel bir sünnet tarihi belirlenmektedir.

Bu sorunun net ve tek kelimelik cevabını verelim sonra detaylı açıklamalar yapalım; sünnet lokal anestezi ile yapılır , genel anestezi ile yapılmamalıdır.

Açık ve net bir cevap verdikten sonra detaylı açıklama yapalım; bir bebek ve ye çocuk sünnetin genel anestezi ile mi lokal anestezi ile mi yapılmalı sorusunun en önemli dikkat edilmesi gereken şey Tıbbi zorunluluktur eğer bir bebek veya çocukta Tıbben genel anestezi ile yapılmalıdır, ama bu zorunluluk tıbben olmalı eğer bir bebek veya çocukta bir kısım hastalıkalar  varsa  ve bu hasalıklar dan dolayı normal bir şekilde lokal anestezi ile sünnetin yapılması o bebek veya çocuk için riskli ise hastane ve ameliyathanede anestezi uzmanı eşliğinde ve genel anestezi ile sünnet yapılmaktadır.

Bir kısım kalp hastalıkları olan bebek veya çocuklar, bir kısmı nörolojik hastalıkları olan bebek veya çocuklar, bir kısmı fiziki olarak sünnet tedavisini lokal anestezi ile kaldırmayacak olan bebek ve çocuklar  ve ya psikolojik olarak bir kısım bebek ve çocuklarda sünnet genel anestezi ile yapılır ve oda anestezi eşliğinde ve hastane ve ameliyathane  şartlarında olur.

Toplam çocukları ve bebekleri düşürsek genel anestezi ile sünnetinin yapılması zorunlu olanlar %2-%3 unu oluşturmaktadır, yani bebek ve çocukların %97-%98 lokal anestezi ile sünnet olmaktadır.

Toparlarsak bu şekilde söyliyebiliriz : Bebek ve çocukların %97-%98 ‘i lokal anestezi ile doktor tarafından sünnet olmaktadırlar, yaklaşık bebek veya çocukların %2-%3 ‘ü genel anestezi ile hastane ve ameliyathane eşliğinde genel anestezi ile sünnet olmalı ve onu da tek belirleyici koşulu Tıbbi zorunluluk ve bebek veya çocuğun hastalığının olmasıdır.

Basit bir örnekte vereyim; eğer kalp hastalığı varsa , eğer nörolojik hastalık ve benzer hastalığı varsa genel anestezi ile yoksa mutlaka tüm çocuklar lokal anestezi ile sünnet olmalı; birde sünnetin psikolojik sebeplerini de dikkate almalıyız ,örnek olarak eğer bir çocuk psikolojik olarak lokal sünnete hazır değilse ve 3-4 dikiş kollarından ,3-4 kişi bacaklarından tutarak tabiri caizse birkaç kişi çocuğun üstüne çullanarak çocuğun kolu bacağını kıracaksa genel anestezi ile o çocuğun sünnet  yapmak daha mantıklı olacaktır.

Bu sorunun net ve tek kelimelik cevabını verelim sonra detaylı açıklamalar yapalım; sünnet lokal anestezi ile yapılır , genel anestezi ile yapılmamalıdır.

Açık ve net bir cevap verdikten sonra detaylı açıklama yapalım; bir bebek ve ye çocuk sünnetin genel anestezi ile mi lokal anestezi ile mi yapılmalı sorusunun en önemli dikkat edilmesi gereken şey Tıbbi zorunluluktur eğer bir bebek veya çocukta Tıbben genel anestezi ile yapılmalıdır, ama bu zorunluluk tıbben olmalı eğer bir bebek veya çocukta bir kısım hastalıkalar  varsa  ve bu hasalıklar dan dolayı normal bir şekilde lokal anestezi ile sünnetin yapılması o bebek veya çocuk için riskli ise hastane ve ameliyathanede anestezi uzmanı eşliğinde ve genel anestezi ile sünnet yapılmaktadır.

Bir kısım kalp hastalıkları olan bebek veya çocuklar, bir kısmı nörolojik hastalıkları olan bebek veya çocuklar, bir kısmı fiziki olarak sünnet tedavisini lokal anestezi ile kaldırmayacak olan bebek ve çocuklar  ve ya psikolojik olarak bir kısım bebek ve çocuklarda sünnet genel anestezi ile yapılır ve oda anestezi eşliğinde ve hastane ve ameliyathane  şartlarında olur.

Toplam çocukları ve bebekleri düşürsek genel anestezi ile sünnetinin yapılması zorunlu olanlar %2-%3 unu oluşturmaktadır, yani bebek ve çocukların %97-%98 lokal anestezi ile sünnet olmaktadır.

Toparlarsak bu şekilde söyliyebiliriz : Bebek ve çocukların %97-%98 ‘i lokal anestezi ile doktor tarafından sünnet olmaktadırlar, yaklaşık bebek veya çocukların %2-%3 ‘ü genel anestezi ile hastane ve ameliyathane eşliğinde genel anestezi ile sünnet olmalı ve onu da tek belirleyici koşulu Tıbbi zorunluluk ve bebek veya çocuğun hastalığının olmasıdır.

Basit bir örnekte vereyim; eğer kalp hastalığı varsa , eğer nörolojik hastalık ve benzer hastalığı varsa genel anestezi ile yoksa mutlaka tüm çocuklar lokal anestezi ile sünnet olmalı; birde sünnetin psikolojik sebeplerini de dikkate almalıyız ,örnek olarak eğer bir çocuk psikolojik olarak lokal sünnete hazır değilse ve 3-4 dikiş kollarından ,3-4 kişi bacaklarından tutarak tabiri caizse birkaç kişi çocuğun üstüne çullanarak çocuğun kolu bacağını kıracaksa genel anestezi ile o çocuğun sünnet  yapmak daha mantıklı olacaktır.

Sünnet Doktoru Rıza Keykubad
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezunudur.

İletişim

+90 506 371 48 95

Sultaniye Mah. 332. Sok. No: 8 İç Kapı No: 9 Esenyurt/İSTANBUL

info@doktorrizakeykubadsunnetklinigi.com